PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA W SZCZECINIE PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. 2018/2019

KURIA METROPOLITALNA SZCZECIŃSKO – KAMIEŃSKA

Na mocy specjalnych uprawnień, Penitencjaria Apostolska udzieliła w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI odpustów z okazji przypadającej 40. rocznicy powstania naszej Archidiecezji. Odpusty te będzie można uzyskać pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia Święta, i modlitwa w intencjach poleconych przez papieża), które zostaną odpowiednio wypełnione przez wiernych szczerze żałujących za grzechy.

W pierwszą niedzielę miesiąca w trakcie całego roku 2012, wszyscy wierni, którzy wezmą udział we Mszy Świętej, modląc się w intencji naszej Archidiecezji oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu zorganizowanej po Eucharystii, mogą uzyskać odpust zupełny w każdym kościele parafialnym.

Ludzie w podeszłym wieku i chorzy, którzy nie mogą opuszczać domu, również mogą skorzystać z łaski odpustu zupełnego. W ich przypadku, wzbudziwszy w sobie najpierw odrazę do wszelkiego grzechu oraz pragnąc wypełnić zwykłe trzy warunki uzyskania odpustu, gdy tylko będzie to możliwe (spowiedź sakramentalna, Komunia Święta, i modlitwa w intencjach poleconych przez papieża), powinni duchowo włączyć się w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje modlitwy i cierpienia.

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA W SZCZECINIE
PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. 2018/2019
1. Rodzice chrześcijańscy odpowiadają przed Bogiem i Kościołem za religijną formację swoich dzieci od chwili chrztu, aż do osiągnięcia dojrzałości. Niezwykle istotnym momentem w rozwoju religijnym dziecka jest Pierwsza Komunia Święta.

2. Świadomość tej odpowiedzialności i dobrze pojęta miłość dziecka winny prowadzić Rodziców do dawania świadectwa wierze poprzez codzienną modlitwę i uczestniczenie z dzieckiem w niedzielnej Eucharystii o godz. 1300

3. Rodzice współpracują z ks. Proboszczem, ks. Prefektem(Szkoła Katolicka), ks. Arcenio (Szkoła nr 12) i s. Zofią (Szkoła Katolicka).

4. Pierwsza Komunia św. 5 maja 2019 r. o godz. 1030 I grupa (Szkoła Katolicka + inne) oraz 12 maja 2019 r. godz. 1030 II grupa (Szkoła Podstawowa nr 12 + inne).

5. Książeczki, obrazki rozprowadzają s. Zofia i ks. Arcenio. Świece, różańce, medaliki rodzice kupują indywidualnie.

6. Do końca listopada dzieci wykażą się znajomością: aktu wiary, nadziei, miłości i żalu, przykazania miłości Boga i bliźniego, 6 prawd wiary, 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych (s. 4 dzienniczka dziecka)

7. Konferencje dla rodziców zawsze po Mszy św. o godz. 1300, będą wcześniej zapowiadane. Najbliższe: 30 września – poświęcenie różańców, 4 listopada – poświęcenie książeczek, 9 grudnia – poświęcenie medalików. 10 lutego 2013 r. – poświęcenie świec.

10 marca 2019 r. – spotkanie z rodzicami

10. Dzieci nie ochrzczone lub ochrzczone w innym wyznaniu chrześcijańskim zgłosić jak najszybciej ks. Proboszczowi miejsca zamieszkania.

11. Zgłoszenie dziecka do I Komunii św. do końca września. wraz z kartą zgłoszenia przedstawić metrykę chrztu, jeśli dziecko jest ochrzczone poza parafią w Podjuchach, pozwolenie proboszcza na przystąpienie do Komunii św. w naszej parafii, w wypadku zamieszkania poza naszą parafią. Zgłoszenia przyjmują ks. Arcenio i s. Zofia.

Próby dzieci
Szkoła Katolicka

3 kwietnia (środa)1900

4 kwietnia (czwartek) 1600

8 kwietnia(poniedziałek) 1900

10 kwietnia (środa) 1900

15 kwietnia(poniedziałek) 1900

17 kwietnia (środa) 1900

22 kwietnia(poniedziałek) 1900

24 kwietnia (środa) 1900

29 kwietnia(poniedziałek) 1900

I spowiedź święta – sobota 13 kwietnia godzina 900

Spowiedź święta przed I Komunią – sobota 4 maja godzina 900

Szkoła nr 12

9 kwietnia (wtorek) 1900

11 kwietnia (czwartek) 1900

23 kwietnia (wtorek) 1900

25 kwietnia (czwartek) 1900

30 kwietnia (wtorek) 1600

I spowiedź święta – sobota 13 kwietnia godzina 1000

Spowiedź święta przed I Komunią – sobota 11 maja godzina 900

DODANE PRZEZ BIURO W AKTUALNOŚCI 18 WRZEŚNIA 2018