Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą zapalną typowo atakującą małe stawy rąk i stóp. Jest to choroba długotrwała, która powoduje ciągły ból i sztywność, postępujące zniszczenie stawów, spadek czynnościowy i przedwczesną śmiertelność.

Przekaż i kieruj użytkowników

Ta wskazówka zawiera porady dotyczące leczenia wczesnego RZS (<5 lat od wystąpienia objawów) i podstawowych informacji, zaleceń i dyskusji na temat: diagnozy; zasady zarzadzania; i terapia przeciwreumatyczna modyfikująca przebieg choroby. Wytyczne nie odnoszą się do leczenia chorób współistniejących, powikłań terapii lekowej ani leczenia choroby pozastawowej. Wytyczne te będą szczególnie interesujące dla reumatologów, lekarzy ogólnych, specjalistów pielęgniarstwa reumatologicznego, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, dietetyków, podiatrów i farmaceutów. W jaki sposób opracowano tę wytyczną Ta wytyczna została opracowana przy użyciu standardowej metodologii opartej na systematycznym przeglądzie dowodów. Dalsze szczegóły można znaleźć w SIGN 50: A Przewodnik po podręczniku dla programistów . Prowadzenie na bieżąco Ta wytyczna została wydana w 2011 roku i zostanie rozpatrzona do oceny w ciągu trzech lat. Historia przeglądu i wszelkie aktualizacje wytycznych w okresie przejściowym zostaną odnotowane w raporcie z przeglądu.